Group 6.png
 

....AN INTERACTIVE INFOSCREEN..INTERAKTIIVINEN INFONÄYTTÖ..UN INFOPANEL INTERACTIVO....

airport-nostettu.jpg

....The Yetitablet is a superior alternative for traditional ways of communicating and engaging with your customers. Unlike digital signage solution that only display information, the Yetitablet enables a two-way communication with your customers. You can still run your ads in a 4K UHD display, but you can also gather feedback, enable them to pre-order products in advance or help them navigate travel routes.

Engage with your customers

 • Show interior map of your building and guide customers to desired locations

 • Show travel routes and means of communication

 • Follow customer flow and receive customer feedback

 • Show opening hours, nearby restaurants, menus, events, transportation timetables, news or weather

 • Use a communication channel or show 4K-video ads

 • Automated check-in with printed receipts

 • Weather and shock resistant

..

Yetitablet on älykäs vaihtoehto perinteisille kommunikointi- ja yhteydenpitotavoille asiakkaiden kanssa. Toisin kuin digitaaliset opasteet, jotka ainoastaan välittävät tietoa, Yetitablet mahdollistaa vuorovaikutteisen kommunikaation asiakkaasi kanssa. Pystyt yhä mainostamaan 4K UHD -näytöllä, mutta lisäksi pystyt keräämään palautetta, antamaan asiakkaillesi mahdollisuuden tilata ennakkoon tai auttaa heitä löytämään sopivia matkareittejä.

Tiiviimpää asiakasyhteistyötä

 • Näytä rakennuksen pohjakuva ja opasta asiakkaasi löytämään perille

 • Esittele matkareittejä ja kommunikointitapoja

 • Seuraa asiakasvirtoja ja kerää asiakaspalautetta

 • Näytä aukioloajat, läheiset ravintolat, ruokalistat, tapahtumat, liikenneaikataulut, uutiset ja säätiedot

 • Käytä kommunikointikanavana tai näytä 4K-videomainoksia

 • Automaattinen sisäänkirjautumispalvelu ja kuitin tulostusmahdollisuus

 • Yetitablet on suojattu sääolosuhteita ja tärinää vastaan 

..

La Yetitablet es una alternativa superior a las formas tradicionales de comunicarte y relacionarte con tus clientes. A diferencia de las soluciones de señalización digital que solo muestran información, Yetitablet permite una comunicación bidireccional con los clientes. Puedes publicar tus anuncios en una pantalla 4K UHD, y simultáneamente recibir comentarios, permitirles realizar pedidos de productos por adelantado o ayudarlos a navegar por las rutas de viaje.

Interactúa con tus clientes

 • Muestra el mapa interior de tu edificio y guía a los clientes a las ubicaciones deseadas

 • Muestra rutas de viaje y medios de comunicación

 • Haz seguimiento al flujo de clientes y recibe sus valoraciones

 • Muestra horarios, restaurantes cercanos, menús, eventos, horarios de transporte, noticias o estatus del clima

 • Úsala como un canal de comunicación o muestra anuncios de video en formato 4K

 • Facturación automatizada con recibos impresos

 • Resistencia a los impactos y efectos del clima

….