Group.png
 
risto_ja_rummut.png

....For senior citizens, disabled or in rehabilitation..Ikäihmisille, kuntoutujille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille..Para personas mayores, discapacitadas o en rehabilitación....

....The Yetitablet is been used at some of the leading rehabilitation and nursing facilities in the Nordics. It has improved the lives of elders people who before did not have access to basic internet services like communication, information or entertainment. No matter what disabilities people have, everyone should be allowed the same basic rights to access and enjoy technology. That is one of the reasons why we made the Yetitablet, to bring occupational justice to the elderly and disabled.

The Yetitablet's large screen, make it the only option for people with poor sight or motor skills. Plus, its size enables new group activities that before were unimaginable. Our customers have even reported their elders to suffer less dementia attacks with the use of the Yetitablet.

..

Yetitablet on jo käytössä muutamissa pohjoismaiden tärkeimmistä kuntoutus- ja hoitolaitoksista. Se on auttanut muun muassa ikäihmisiä, joilla ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta tutuimpiin internetpalveluihin kuten yhteydenpitoon, tiedonhankintaan tai viihteeseen. Jokaisella pitäisi olla sama oikeus teknologian hyödyntämiseen ja käyttöön mahdollisista toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. Tämä on yksi syistä Yetitabletin kehittämiseen – että kaikki, ikään tai toimintakykyyn katsomatta, pääsevät osallisiksi samoista oikeuksista.

Yetitabletin suuri näyttö tekee siitä ainoan ja parhaan vaihtoehdon heikkonäköisille ja liikuntarajoitteisille käyttäjille. Lisäksi sen koko mahdollistaa uudenlaisia ryhmätoimintoja, jotka olivat aikaisemmin mahdottomia. Asiakkaamme ovat kertoneet ikäihmisten kärsineen vähemmän dementian oireista Yetitabletin käytön ansiosta.

..

La Yetitablet es usada en los principales centros de rehabilitación y enfermería en los países nórdicos. Esta mejorado las vidas de discapacitados y personas mayores que antes no tenían acceso a servicios básicos de Internet como comunicación, información o entretenimiento. Sin importar que clase de discapacidades tengan las personas, todos deberían tener los mismos derechos básicos para acceder y disfrutar de la tecnología. Esa es una de las razones por las que creamos la Yetitablet, para brindar justicia ocupacional a las personas mayores y discapacitadas.

La pantalla gigante de la Yetitablet la convierte en la única opción para personas con baja visión o habilidades motrices reducidas. Además, su tamaño permite nuevas actividades grupales que antes eran inimaginables. Nuestros clientes incluso han informado que sus personas mayores sufren menos ataques de demencia con el uso de la Yetitablet.

....


19.jpg

....The Yetitablet is perfect for..Yetitablet sopii täydellisesti..La Yetitablet es perfecta para....

....

 • On-demand content like Netflix, HBO, Youtube, and Spotify

 • Video calls with family and loved ones through Skype

 • Group board games like chess, scrabble, monopoly, crosswords and more

 • Group memory games to improve brain functions like memory, and concentration

 • Music and art applications to stimulate creativity

 • Sensory applications with lights and sound for sensory rooms

 • Use as a rehabilitation tool with therapists

 • If you want more, you can access 3 million applications on the App Store

..

 • Suoratoistopalveluihin (Netflix, HBO, Youtube, Spotify)

 • Skype-videopuheluihin perheen ja läheisien kanssa

 • Lautapeleihin, kuten shakkiin, Scrabbleen, Monopolyyn, ristikoihin ja moniin muihin

 • Peleihin, jotka parantavat erityisesti muistia ja keskittymistä

 • Musiikki- ja taidesovelluksiin, joilla voidaan lisätä luovuutta

 • Aistisovelluksiin ja aistihuoneiden valojen ja äänien lähteeksi

 • Arjen apuvälineeksi ja kuntoutustyökaluksi

 • Jos tarvitset lisää toimintoja, voit ladata niitä App Storen yli kolmesta miljoonasta sovelluksesta

..

 • Disfrutar contenido por suscripción como Netflix, HBO, Youtube, and Spotify

 • Videollamadas con familiares y seres queridos a través de Skype

 • Juegos de mesa grupales como ajedrez, scrabble, monopolio, crucigramas y más

 • Juegos de memoria grupales para mejorar las funciones cerebrales, como la memoria y la concentración

 • Aplicaciones de música y arte para estimular la creatividad

 • Aplicaciones sensoriales con luces y sonido para salas sensoriales

 • Emplear como herramienta de rehabilitación con terapeutas

 • Si quieres más, puedes acceder a 3 millones de aplicaciones en la tienda virtual

….


....DOWNLOAD HEALTHCARE INFO PACK..LATAA TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI..DESCARGA UN PAQUETE DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SALUD....

....

Sign up with your email and we will send you a healthcare information package.
We promise not to spam you! :)

..

Kirjoita alle sähköpostiosoitteesi ja lähetämme sinulle tietopaketin.
Lupaamme, ettet saa meiltä roskapostia! :)

..

Regístrate con tu correo electrónico y te enviaremos un paquete de información acerca del uso de la Yetitablet en hospitales, asilos y centros de discapacidad.

....

....Name..Nimi..Nombre.... *
....Name..Nimi..Nombre....