Group 3.png

....Improve the way your students learn with more engaging and interactive classrooms..Anna oppilaillesi parempia tapoja oppia kiinnostavammissa ja vuorovaikutteisemmissa luokkahuoneissa....

....

Copy of 0P8A7200.jpg

The Yetitablet has been co-developed with teachers and students in Finland, known as the best education system in the world. Based on our users’ feedback we made the Yetitablet as versatile and easy to use as possible. Without learning to use a new operating system, or being tied to closed-source software, teachers and students can:

 • Turn the classroom into a more collaborative and innovative environment

 • Motivate your students to learn with more interactive lessons

 • Deliver interactive and multimedia lessons with thousands of learning applications

 • Engage students with pre-loaded teaching apps

 • Allow teachers to do more in class while spending less time planning their lessons

 • Connect with music instruments or use brushes for painting

 • Use as a standalone or external screen with mirroring apps

..

Yetitablet on kehitetty yhteistyössä suomalaisten opettajien ja opiskelijoiden kanssa, maailman parhaan koulutusjärjestelmän maassa. Käyttäjäpalautteen avulla olemme kehittäneet Yetitabletista mahdollisimman monipuolisen ja helppokäyttöisen. Opettajien ja opiskelijoiden ei tarvitsee opiskella uutta käyttöjärjestelmää tai toimia suljetussa ohjelmistoympäristössä, vaan he voivat:

 • Muuttaa luokkahuoneen ryhmätöille ja uusille innovaatioille sopivaksi ympäristöksi

 • Motivoida toisiaan oppimaan vuorovaikutteisemmilla tavoilla

 • Rakentaa vuorovaikutteisia ja monikanavaisia oppitunteja tuhansien oppimissovellusten avulla

 • Innostaa ja innostua oppimaan valmiiksiasennettujen opetussovellusten avulla

 • Antaa opetukselle enemmän aikaa oppituntien valmisteluun kuluvan ajan vähentyessä

 • Käyttää soittimia ja pensseleitä osana opetusta

 • Käyttää yksittäistä älytaulua tai jaettuja ruutuja

....