Group 2.png
 

....Digitalize your business

The Yetitablet enables everything from video-conferences, sprint planning meetings, project management boards, or interactive brainstorming sessions. It can be used as a standalone device for conference rooms with an external keyboard and mouse. It runs MS Office, G Suite, cloud storage, project management tools and thousands of other business apps.

 

Improve your collaboration and organization

 • Use as a video conferencing platform with Skype or Hangouts

 • Share documents on the cloud with Dropbox, OneDrive or Google Drive

 • Run MS Office and G Suite apps

 • Run more efficient meetings with apps like Trello, Pipedrive, Jira, Asana and more

 • Access the internet with your favourite browser

 • Use as an external screen with mirroring apps

 • Multiple touch points for teamwork

 • Get a desktop feel with an external keyboard and mouse

 • Share and connect with USB, Bluetooth, GPS, WiFi, HDMI 2.0

..

Digitalisoi bisneksesi

Yetitablet mahdollistaa kaiken videopalavereista pikaisiin suunnittelukokouksiin ja projektin johtotapaamisista vuorovaikutteisiin aivoriihituokioihin. Sitä voidaan käyttää kokouksissa sellaisenaan ulkoisen näppäimistön ja hiiren kanssa. Siinä toimivat MS Office, G Suite, pilvipalvelut, projektinhallintatyökalut ja tuhannet muut yrityssovellukset.

 

Paranna yhteistyö- ja organisointitapojasi

 • Käytä videopalaverien alustana (Skype, Hangouts)

 • Jaa pilvitiedostoja Dropboxin, OneDriven tai Google Driven avulla

 • Käytä MS Officen ja G Suiten sovelluksia

 • Järjestä tehokkaampia kokouksia sovelluksilla, kuten Trello, Pipedrive, Jira, Asana, ym.

 • Käytä internetiä lempiselaimellasi

 • Käytä ulkoisena näyttönä jakamalla näytettävää kuvaa

 • Monta kosketuspistettä ryhmässä työskentelyä varten

 • Perinteinen käyttötuntuma ulkoisen näppäimistön ja hiiren avulla

 • Lisää yhteyksiä (USB, Bluetooth, GPS, WiFi, HDMI 2.0)

..

Digitaliza tu negocio

La Yetitablet permite todo, desde videoconferencias, reuniones de planificación y revisión, juntas de gestión de proyectos o sesiones interactivas para idear. Se puede usar como un dispositivo independiente para salas de conferencia con un teclado y mouse externos. Ejecuta MS Office, G Suite, almacenamiento en la nube, herramientas de gestión de proyectos y miles de otras aplicaciones comerciales.

Mejora tu colaboración y organización

 • Úsala como una plataforma de videoconferencia con Skype o Hangouts

 • Comparte documentos en la nube con Dropbox, OneDrive o Google Drive

 • Ejecuta aplicaciones de MS Office y G Suite

 • Organiza las reuniones eficientemente con aplicaciones como Trello, Pipedrive, Jira, Asana y más

 • Accede a internet con tu navegador favorito

 • Úsala como una pantalla externa con aplicaciones para la visualización de contenidos en tiempo real desde otros dispositivos

 • Múltiples puntos táctiles para el trabajo en equipo

 • Obten una experiencia de ordenador de sobremesa conectando un teclado y mouse externos

 • Comparte y conéctate con USB, Bluetooth, GPS, WiFi, HDMI 2.0

....

0P8A0779.jpg

.... Launch video > .. Käynnistä video > .. Ver video > ....

…. Want to know more about how you can digitalize your meetings, processes and interactions with your customers? .. Haluatko tietää lisää siitä, miten voit digitalisoida kokouksia, prosesseja ja vuorovaikutusta asiakkaidesi kanssa? .. ¿Deseas saber más acerca de cómo puedes digitalizar tus reuniones, procesos e interacciones con tus clientes? ….