407A9837LLLL.JPG
 

....

OUR STORY

Maria and Jarkko, parents of 3 children with Autism Spectrum Disorder, struggled for years to help their children learn and communicate with the world. In 2015 they discovered how interactive lessons in multimedia classrooms were the key to help their children learn, focus and communicate better.

But the Yetitablet became more than an educational tool. At nursing homes, it is changing the lives of elders and disabled people who before had no access the internet. For construction companies, it became an enhanced way to communicate, collaborate and reduce rework. For businesses, it became a more efficient way to run meetings and communicate with customers.

That's why we build the Yetitablet, because we believe it can make people's lives a little better, happier and brighter every day.

"Developing the Yetitablet is a way for us to help our autistic children connect with the world. More than a business, it's a personal mission that we have to do."

- Maria and Jarkko Jokelainen

..

Meidän tarinamme

Maria ja Jarkko ovat kolmen autismin kirjon lapsen vanhempia, jotka kamppailivat vuosia auttaakseen lapsiaan ymmärtämään ja kommunikoimaan ympäröivän maailman kanssa. Vuonna 2015 he huomasivat, kuinka vuorovaikutteiset oppitunnit multimedialuokissa auttoivat heidän lapsiaan oppimaan, keskittymään ja kommunikoimaan paremmin.

Mutta Yetitabletista on kehittynyt paljon enemmän kuin oppimistyökalu. Hoitokodeissa se auttaa ikäihmisiä ja toimintarajoitteisia, joilla aikaisemmin ei ollut internetin käyttömahdollisuutta. Rakennusyrityksille siitä on tullut tehokas kommunikoinnin, yhteistyön ja ylimääräisen työn vähentämisen väline. Yrityksille se on tarjonnut toimivamman tavan järjestää kokouksia ja kommunikoida asiakkaiden kanssa.

Siksi olemme rakentaneet Yetitabletin, koska uskomme, että se pystyy tekemään ihmisten elämistä hieman parempia, onnellisempia ja valoisampia päivä kerrallaan.

”Yetitabletin kehittäminen on meille keino auttaa autistisia lapsiamme saamaan yhteys maailmaan. Yritystoimintaa enemmän se on meille henkilökohtainen tehtävä.”

-Maria ja Jarkko Jokelainen

..

Nuestra Historia

 

Maria y Jarkko, padres de 3 niños con Asperger, lucharon durante años para ayudar a sus hijos a aprender y comunicarse con el mundo. En 2015 descubrieron que las lecciones interactivas en aulas multimedia eran la clave para ayudar a sus hijos a aprender, enfocarse y comunicarse mejor.

Pero la Yetitablet se convirtió en algo más que una herramienta pedagógica. En los hogares de retiro, está cambiando las vidas de los ancianos y las personas discapacitadas que antes no tenían acceso a Internet. Para las empresas de construcción, se convirtió en una forma mejorada de comunicarse, colaborar y reducir el reproceso. Para las empresas, se convirtió en una forma más eficiente de organizar reuniones y comunicarse con los clientes.

Es por eso que fabricamos la Yetitablet, porque creemos que puede mejorar un poco la vida de las personas, haciéndola más felices y brillantes todos los días.

 

"Desarrollar la Yetitablet es una forma de ayudar a nuestros niños autistas a conectarse con el mundo. Más que un negocio, es una misión personal que tenemos que hacer."

- Maria and Jarkko Jokelainen


….

 

....TEAM..TIIMI..Equipo....

 Write here…

Maria Jokelainen

CEO / Co-Founder

+358 (0) 40 569 1397

ara_raj.png

Ara Binkley

Designer

unnamed (2).png

Eetu Pulkkinen

Business Development Manager

+358 (0) 50 465 4634

jarkko_raj.png

Jarkko Jokelainen

CTO / Co-Founder

 

Julio Tiusanen (1).png

Julio Tiusanen

Marketing Manager

WhatsApp Image 2018-07-03 at 11.47.png

Na'el Khalawi

Middle East Account Manager

markus_raj 2.png

Markus Backman

International Sales Director

+358 (0) 44 209 9786

Cheng Hu.png

Cheng Hu

QA Manager

Group 5 (1).png

We are hiring!

Sales, Marketing, Software Development and Admin

0P8A0254.png

Sami Jokinen

Nordic Account Manager

markus_raj (1).png

Janne Nordström

Head of Software

....contact us..OTA MEIHIN YHTEYTTÄ..CONTÁCTANOS….

 

....

General:

info@kuori.tech or firstname.lastname@kuori.tech

+358 (0) 1033 71700

Helpdesk:

support@kuori.tech

+358 (0) 1033 71710

Office open hours: Mon-Wed, 10:00 - 15:00 EET, otherwise call first!

Careers:

careers@kuori.tech

Visiting address:

HTC Keilaniemi, Keilaranta 17 C

02150 Espoo

Finland

Tech Center:

Otakaari 5 N

02150 Espoo

Finland

..

Yleinen:

info@kuori.tech tai etunimi.sukunimi@kuori.tech

+358 (0) 1033 71700

Tukipalvelu:

support@kuori.tech

+358 (0) 1033 71710

Olemme paikalla: ma-ke klo 10.00 - 15.00, muina aikoina soita ensin!

Työpaikat:

careers@kuori.tech

Käyntiosoite:

HTC Keilaniemi, Keilaranta 17 C

02150 Espoo

Finland

Tuotekehitys:

Otakaari 5 N

02150 Espoo

Finland

..

General:

info@kuori.tech o nombre.apellido@kuori.tech

+358 (0) 1033 71700

Soporte:

support@kuori.tech

+358 (0) 1033 71710

Horarios: Mon-Wed, 10:00 - 15:00 EET

Recursos Humanos:

careers@kuori.tech

Dirección de Visita:

HTC Keilaniemi, Keilaranta 17 C

02150 Espoo

Finland

Centro Técnico:

Otakaari 5 N

02150 Espoo

Finland

....Name..Nimi..Nombre.. *
....Name..Nimi..Nombre..